Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2017-05-02

Sammanträde 2017-05-02

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information/diskussion kring uppdatering av KPR-reglemente

3 Bostadsanpassning för äldre som bor kvar i egen bostad

4 Information om Äldrehälsa Kronoberg

5 Utbildning av undersköterskor inom Ljungby kommun

6 Uppdatering av KPR:s representanter från föreningar

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

9 Aktuellt inom verksamheten

Magnus Gunnarsson (M) Ordförande
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (223 kb)

§13 Punkt 1

§ 13 Fastställande av dagordning
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20170502.pdf (226 kb)

§14 Punkt 2

§ 14 Information om revidering av rådets reglemente
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20170502.pdf (224 kb)

§15 Punkt 3

§ 15 Utbildning av undersköterskor inom Ljungby Kommun

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20170502.pdf (225 kb)

§16 Punkt 4

§ 16 Information om Äldrehälsa Kronoberg

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20170502.pdf (270 kb)

§17 Punkt 5

§ 17 Information om äldremottagning på vårdcentralen Sländan

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170502.pdf (270 kb)

§18 Punkt 6

§ 18 Uppdatering av uppgifterna i KPR:s kontaktlista

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20170502.pdf (224 kb)

§19 Punkt 7

§20 Punkt 8

§ 20 Åbrinken – skötsel av yttermiljön

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20170502.pdf (228 kb)

§21 Punkt 9

§ 21 Aktuellt inom verksamheten

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20170502.pdf (272 kb)

§22 Punkt 10

§ 22 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20170502.pdf (267 kb)