Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2017-11-13

Sammanträde 2017-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om kommunens arbete kring civilt försvar och krisberedskap

3 Remiss av förslag till nya reglementen för råden

4 Information om ny översiktplan för kommunen

5 Frågor från pensionärsföreningarna

6 Information om fixartjänsten

7 Ordinarie sammanträdesdagar 2018

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

9 Aktuellt inom verksamheten

Magnus Gunnarsson (M) Ordförande
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (223 kb)

§23 Fastställande av dagordning

§24 Frågor/information från pensionärsföreningarna

§25 Informationsärenden

§26 Ordinarie sammanträdesdagar 2018

§27 Aktuellt inom verksamheten

§28 Redovisning av rådets och arbetsutskotetts protokoll