Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2018-05-21

Sammanträde 2018-05-21

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungby Arena

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Tandvård för äldre (Gunvor Petersson kl 13.30-14.30)

3 Ny översiktplan för kommunen, planavdelningen tar emot rådets svar på utskickade frågor. Se bilagor!

4 Frågor från pensionärsföreningarna

5 Rådets/arbetsutskottets protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (222 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Tandvård för äldre

§3 Ny översiktsplan för kommunen, planavdelningen tar emot rådets svar på utskickade frågor

§4 Frågor från pensionärsföreningarna

§5 Aktuellt inom verksamheten

§6 Redovisning av rådets och arbetsutskotetts protokoll