Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2018-10-01

Sammanträde 2018-10-01

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungby Arena

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Frågor från pensionärsföreningarna

3 Rådets/arbetsutskottets protokoll (Au protokoll redovisas vid sammanträdet)

4 Aktuellt inom verksamheten

Magnus Gunnarsson (M) Ljiljana Bublik Ordförande sekreterare ljiljana.bublik@ljungby.se tel 0372-789 625 Vid förhinder var vänlig kontakta din ersättare.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (221 kb)

§7 Fastställande av dagordning

§8 Frågor från pensionärsföreningarna

§9 Redovisning av rådets och arbetsutskotetts protokoll

§10 Aktuellt inom verksamheten