Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2019-03-11

Sammanträde 2019-03-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungby Arena

1 Val av vice ordförande och en ersättare för tiden 2019-2022

2 Remiss, detaljplan för Läkaren 6, lasarettet i Ljungby, Ljungby kommun

3 Remiss, detaljplan för fastigheterna Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget) i Ljungby stad, Ljungby kommun

5 Information om riktlinjer för det kommunala pensionärsrådet

6 Sammanträdesdagar 2019

Magnus Gunnarsson (M) Ordförande