Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-10-20

Sammanträde 2010-10-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Samlingssalen på Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Visionsarbetet - Ryssby/S. Ljunga hemtjänst: Katarina Svensson. Lagan hemtjänst: Anna Karlsson. Staben: Kerstin Karlsson. IFO: Per Svensson

2 Budget 2011, beslutsärende - Kerstin Karlsson

3 Information om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - Linda Gunnarsson och Lena Jahnsén

4 Framtagande av rutiner för tvångs- och skyddsåtgärder, beslutsärende

5 Förlängning av avtal med Attendo Care AB, beslutsärende - Marie Elm-Ågren

6 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Arbetskooperativet "Spiket", beslutsärende - Marie Elm-Ågren

7 Information om kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg (IFO) - Marie Elm-Ågren

8 Information från brottsförebyggande rådet

11 Delegationsbeslut, sekretessärende

12 Meddelande, sekretessärende