Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Fördjupad handlingsplan 2019

3 Revidering LOV-ersättning hemtjänst 2019

4 Arbetskläder till omsorgspersonal inom hemtjänst och särskilt boende

5 Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2019

6 Förslag på reviderad bilaga 1 till vägledning för handläggning av ekonomiskt bistånd - Högsta godtagbara boendekostnad i Ljungby kommun

7 Strategisk överenskommelse "Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv"

8 Gemensam finansiering av nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (2020-2023) - rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

9 Ändring i delegationsordningen

10 Uppföljning av bifallen motion "Gör utbetalning av ekonomiskt bistånd mer jämställt

12 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

15 Delegationsbeslut, sekretess

17 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden