Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-12-18

Sammanträde 2013-12-18

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - OF: pers. assistenter

5 Uppräkning av LOV ersättning 2014

7 Socialnämndens visionspris 2013

8 Intern kontroll Uppföljning av köpta tjänster (huvudverksamhet)

9 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

10 Yttrande - plansamråd över detaljplan för Bolmstad 210, Mjälens camping (Dnr 2012/1557)

11 Yttrande - Samråd av policy och verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

12 Intern kontroll kränkande behandling

13 Tillfällig minskning av antalet platser på Ljungberga

15 Information om etiska riktlinjer

16 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

17 Information om mottagning av ensamkommande flyktingbarn

19 Information om familjecentralen

20 Information om Lex-Maria anmälningar

22 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (9 kb)

§124 Budgetuppföljning

§125 Uppräkning av LOV ersättning 2014

§126 Beslutsattester 2014

§127 Tillfällig minskning av antalet platser på Ljungberga

§128 Intern kontroll Uppföljning av köpta tjänster (huvudverksamhet)

§129 Socialnämndens visionspris 2013

§130 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

§131 Yttrande ­ plansamråd över detaljplan för Bolmstad 210, Mjälens camping (Dnr 2012/1557)

§132 Yttrande ­ Samråd av policy och verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

§133 Informationsärenden

§134 Ändring av avtal för ensamkommande flyktingbarn

§135 Intern kontroll kränkande behandling

§136 Aktuellt inom verksamheten