Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-01-29

Sammanträde 2014-01-29

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott

4 Beslut om att entlediga Anders Göransson och utse nytt personuppgiftsombud

5 Ny överenskommelse SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken)

7 Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2013

8 Information om Tellus AB:s uppsägning av avtal

9 Rapport omkring familjehemsvården

10 Information om IFO:s nya organisation

11 Information om familjecentralen

12 Klagomål/synpunkter 2013 kvartal 3 och 4

13 Information från psykiatrin

14 Rapport "Vad tycker äldre om äldreomsorgen"

17 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (129 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Budgetuppföljning 2013 och tidplan för ekonomi och målarbete 2014

§3 Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott

§4 Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud

§5 Ny överenskommelse SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken)

§6 Internkontrollplan 2014

§7 Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2013

§8 Information om Tellus AB:s uppsägning av avtal

§9 Ansökan om stimulansmedel från Omvårdnadslyftet 2014

§10 Informationsärenden

§11 Aktuellt inom verksamheten

§12 Uppföljning av revisionsrapport "Granskning av demensvården"