Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-02-26

Sammanträde 2014-02-26

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2013

3 Visionsarbetet - IFO:utredning barn/ungdom, IFO behandling barn/ungdom/vuxen

4 Information om familjecentralen

5 Information om Framtid Kronoberg

6 Bokslut 2013 med kvalitetsberättelse och måluppfyllnad

7 Begäran om resultatbalansering och undantag från reglerna om resultatbalansering från 2013 till 2014

8 Ersättningar till personer enligt LSS och vid familjehemsvård m.m. för år 2014

10 Yttrande över klagomål framfört till Inspektionen för vård och omsorg, sekretess

11 Klagomål/synpunkter 2013 kvartal 3 och 4, sekretess

12 Yttrande över revisionsrapport Granskning av budgetdisciplin och kostnadskontroll inom nämnderna

13 Val av socialnämndens representanter och ersättare till äldrerådet Åsikten

15 Information om uppsökande verksamhet för äldre

16 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

17 Information om Lex Maria anmälningar

20 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (126 kb)

§14 Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning 2013

§16 Information om Framtid Kronoberg

§17 Bokslut 2013 med kvalitetsberättelse och måluppfyllnad

§18 Begäran om resultatbalansering och undantag från reglerna om resultatbalansering från 2013 till 2014

§19 Ersättningar till personer enligt LSS och vid familjehemsvård m.m. för år 2014

§20 Provtagning i Ryssby

§21 Val av socialnämndens representanter och ersättare till äldrerådet Åsikten

§22 Informationsärenden

§23 Yttrande över revisionsrapport Granskning av budgetdisciplin och kostnadskontroll inom nämnderna

§24 Aktuellt inom verksamheten