Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Yttrande från socialnämnden avseende utdelning ur Dahlin-fonden

4 Yttrande över motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre

5 Förslag från Regionförbundet Södra Småland till övergång till digitala trygghetslarm

6 Redovisning av sjukfrånvaron

7 Patientsäkerhetsberättelse 2013

8 Information om uppsökande verksamhet för äldre

9 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

11 Information om familjecentralen

12 Projekt "De glömda barnen", information

15 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (127 kb)

§27 Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden

§28 Yttrande över motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre

§29 Barnahus, information

§30 Förslag från Regionförbundet Södra Småland till övergång till digitala trygghetslarm

§31 Informationsärenden

§32 Patientsäkerhetsberättelse 2013

§33 Aktuellt inom verksamheten

§34 Tillfällig utökning med en plats på HVB Fyren

§36 Studiebesök på asylboendet på Brunnsgården