Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-06-18

Sammanträde 2014-06-18

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - IFO: HVB enheter Asyl och Fyren

4 Information om familjecentralen

5 Verksamhetsplan för socialförvaltningen

8 Socialjour i Kronobergs län

9 Analys av kommunens hemtjänstkostnader

11 Konsekvensbeskrivning av sommaren 2014

13 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

15 Brukaruppföljning Fyren 2012 samt 2013, sekretess

17 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (126 kb)

§58 Fastställande av dagordning

§60 Ekonomisk uppföljning

§61 Information om familjecentralen

§64 Verksamhetsplan för socialförvaltningen

§65 Delegationsordning Översyn och förändring av delegationsordningen samt fastställande av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

§66 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

§68 Konsekvensbeskrivning av sommaren 2014

§69 Lokal handlingsplan kvalitetsregister

§70 Revidering av länets handlingsplan "Bättre liv för sjuka äldre"

§71 Analys av kommunens hemtjänstkostnader

§72 Aktuellt inom verksamheten

§73 Meddelanden Beslut Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 18 juni 2014 § 73 godkänns.