Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Visionsarbetet - Bemanningsenheten

3 Verksamhetsplan för socialförvaltningen

4 Översyn och förändring av delegationsordningen samt fastställande av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

5 Tidplan för renovering av Brunnsgråden, information

6 Vägledning - boendestöd för vuxna, bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §

7 Information om familjecentralen

8 Komplettering av vägledning för biståndsbedömning enligt SOL/äldreomsorg med anledning av nya insatser

11 Information om Lex-Sarah anmälan, sekretess

12 Delegationsbeslut, sekretess

13 Meddelanden, sekretess

Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (127 kb)

§75 Verksamhetsplan för socialförvaltningen

§76 Tidplan för renovering av Brunnsgården

§77 Vägledning ­ boendestöd för vuxna, bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §

§78 Information om familjecentralen

§79 Komplettering av vägledning för biståndsbedömning enligt SOL/äldreomsorg med anledning av nya insatser

§80 Översyn och förändring av delegationsordningen samt fastställande av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

§81 Aktuellt inom verksamheten

§82 Meddelanden Redovisningen av meddelanden som förtecknas i protokoll den 27 augusti 2014 § 82 godkänns.

§83 Budgetuppföljning 2014

§84 Yttrande, plansamråd över detaljplan för Höjden, Kvarnarna i Ljungby