Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-10-22

Sammanträde 2014-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

4 Ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer

5 Revidering av taxa för trygghetslarm

7 Verksamhetschef verkställighet

9 Översyn av rutiner vid anställning av personal inom äldreomsorgen

10 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av biståndshandläggning inom omsorgen"

11 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av institutionsplaceringar inom IFO"

12 Information om mobila teamet, flykting

13 Information om familjecentralen

15 Lokala värdighetsgarantier

16 Information om Lex Sarah anmälningar, sekretess

18 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Arne Johansson Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (131 kb)

§100 Ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer

§101 Revidering av taxa för trygghetslarm

§102 Revidering av fotvårdstaxa

§103 Verksamhetschef verkställighet

§104 Översyn av rutiner vid anställning av personal inom äldreomsorgen

§106 Lokala värdighetsgarantier

§107 Informationsärenden

§108 Yttrande över revisionsrapport Granskning av biståndshandläggning inom omsorgen

§109 Yttrande över revisionsrapport Granskning av institutionsplaceringar inom IFO

§110 Aktuellt inom verksamheten