Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-02-18

Sammanträde 2015-02-18

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förstärkning av chefsresurserna i socialförvaltningen

3 Erbjudande från arbetsgivaren om extraersättning till sjuksköterskor och distriktssköterskor under sommaren 2015

4 Bokslut 2014

5 Information om tidplan för ekonomiarbetet

6 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso-och sjukvård och socialtjänst

7 Information om Lex Sarah, sekretess

9 Delegationsbeslut, sekretess

10 Utbildning socialtjänstlagen

11 Utbildning i läsplattor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (127 kb)

§14 Fastställande av dagordning

§15 Förstärkning av chefsresurserna i socialförvaltningen

§16 Erbjudande från arbetsgivaren om extraersättning till sjuksköterskor och distriktssköterskor under sommaren 2015

§18 Informationsärenden