Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-03-25

Sammanträde 2015-03-25

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Förslag på nya högsta godtagbara boendekostnader utifrån genomsnitthyror för Ljungby kommun 2015

4 Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden

6 Patientsäkerhetsberättelse 2014 samt aktivitetsplan hälso- och sjukvård 2015

7 Förlängning av avtal med intraprenaden Ljungsätra

8 Individärende, sekretess

11 Analys av hemtjänstkostnader

12 Bemanningstäthet på särskilt boende

13 Redovisning av revision flyktingverksamheten

14 Redovisning av sjukfrånvaro

18 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§19 Fastställande av dagordning

§21 Förslag på nya högsta godtagbara boendekostnader utifrån genomsnitthyror för Ljungby kommun 2015

§22 Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden

§23 Barnahus i Kronobergs län

§24 Patientsäkerhetsberättelse 2014

§25 Förlängning av avtal med intraprenaden Ljungsätra

§26 Hyresnivå Brunnsgården

§27 Informationsärenden