Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-04-22

Sammanträde 2015-04-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förslag till komplettering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, under avsnittet bistånd till livsföring i övrigt, studentkostnad i samband med avslutad gymnasieutbildning

3 Svar på motion "Låt Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende"

4 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken

5 Svar på motion gällande tillsättning av god man och rekrytering av kontaktfamiljer

6 Budget 2016 med behovsanalys och omvärldsbevakning, investeringsplan 2016-2020

7 Individärende, sekretess

9 Information från räddningstjänsten

11 Information om kommunens flyktingmottagande

12 Synpunkter första kvartalet 2015

15 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (132 kb)

§28 Fastställande av dagordning

§29 Förslag till komplettering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd under avsnittet bistånd till livsföring i övrigt, studentkostnad i samband med avslutad gymnasieutbildning

§30 Svar på motion "Låt Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende"

§31 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken

§32 Svar på motion gällande tillsättning av god man och rekrytering av kontaktfamiljer

§33 Budget 2016 med behovsanalys och omvärldsbevakning samt investeringsplan 2016-2020

§34 Fördelning av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter

§35 Informationsärenden