Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-09-23

Sammanträde 2015-09-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Ökad bemanning inom äldreomsorgen

3 Arbetskläder till omsorgspersonal

4 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

6 Beslut om att utse kontaktpolitiker för nattpatrullen och Smedjan

7 Individärende, sekretess

9 Information om Brunnsgårdens ombyggnad

10 Information om pilotprojekt med införande av heltidsorganisation för vård- och omsorgspersonal inom kommunals avtalsområde

13 Information från brottsförebyggande rådet

14 Synpunkter andra kvartalet 2015, delvis sekretess

15 Meddelanden, delvis sekretess

16 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (223 kb)

§57 Arbetskläder till omsorgspersonal

§58 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

§59 Rutin för kontaktpolitiker

§60 Beslut om att utse kontaktpolitiker för nattpatrullen och Smedjan

§61 Informationsärenden