Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-11-25

Sammanträde 2015-11-25

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Utredning av tidsrapporteringssystemet TES

3 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

4 Ny version av handlingsplan för verksamhetsbesök av kontaktpolitiker

5 Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK

7 Avgifter korttidsboende äldreomsorgen

9 Ordinarie sammanträdesdagar 2016

10 Riktlinjer för bedömning av ansökningar om medel ur Dahlinfonden

11 Information om Familjefrid Kronoberg

15 Information om utredning kring alternativa driftsformer för Björkäng i Lidhult

16 Information om ansökan om sprutbytesverksamhet vid Infektionskliniken i Växjö

17 Information om ny överenskommelse om mottagande av flyktingar

18 Lägesbeskrivning av flyktingsituationen

19 Information från brottsförebyggande rådet

21 Meddelanden, delvis sekretess

22 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§76 Fastställande av dagordning

§77 Utredning av tidsrapporteringssystemet TES

§78 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

§79 Ny version av handlingsplan för verksamhetsbesök av kontaktpolitiker

§80 Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK

§81 Detaljbudget och mål 2016

§82 Avgifter korttidsboende äldreomsorgen

§83 Intraprenad Ljungsätra

§84 Ordinarie sammanträdesdagar 2016

§85 Behov av utökning av platser avseende akut jourboende för ensamkommande flyktingbarn m fl

§86 Riktlinjer för bedömning av ansökningar om medel ur Dahlinfonden

§87 Anmälan enligt lex Sarah

§88 Informationsärenden