Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Införande av krav på utdrag ur belastningsregister för anställning i socialförvaltningen

3 Redovisning av intern kontroll 2015

4 Förändringar i delegationsordningen

6 Samarbetsprojekt mellan Ljungbys- Markaryds och Älmhults kommuner och Region Kronbergs Hälso och sjukvård kring äldre

patienter och patienter med kroniska sjukdomar

7 Svar på motion om Ljungberga

8 Svar på motion "Höj våra äldres livskvalitet"

9 Ändring av avtal för ensamkommande flyktingbarn

10 Ersättning LOV 2016

11 Utdelning av innovationspriset 2015

13 Information om samarbetsprojektet "Allas barn"

15 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvaro

16 Information om missbruksvård/öppenvård

19 Information från brottsförebyggande rådet

20 Meddelanden, delvis sekretess

21 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§90 Fastställande av dagordning

§91 Redovisning av intern kontroll 2015

§92 Förändringar i delegationsordningen

§94 Samarbetsprojekt mellan Ljungbys- Markaryds och Älmhults kommuner och Region Kronbergs Hälso och sjukvård kring äldre patienter och patienter med kroniska sjukdomar

§95 Svar på motion om Ljungberga

§96 Ändring av avtal för ensamkommande flyktingbarn

§97 Ersättning LOV 2016

§98 Svar på motion "Höj våra äldres livskvalitet"

§99 Beställning till tekniska förvaltningen avseende nybyggnation, bostäder för boende och omsorg

§100 Informationsärenden