Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-01-27

Sammanträde 2016-01-27

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Införande av krav på utdrag ur belastningsregister för anställning i socialförvaltningen

3 Biståndsbedömning särskilt boende

4 Idéfas nybyggnation äldrebostäder

5 Idéfas nytt gruppboende på tomten Pumpan 2

8 Information om regional utvecklingsstrategi (RUS) och folkhälsa

12 Meddelanden, delvis sekretess

13 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (223 kb)

§1 Införande av krav på utdrag ur belastningsregister för anställning i socialförvaltningen

§2 Biståndsbedömning särskilt boende

§3 Idéfas nybyggnation äldrebostäder

§4 Idéfas nytt gruppboende på tomten Pumpan 2

§5 Informationsärenden