Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-06-15

Sammanträde 2016-06-15

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på medborgarförslag "Förse hemtjänstens och nattpatrullens kläder med reflexer"

3 Yttrande över policy för måltider

4 Verksamhetsplan för styrning och uppföljning och verksamhetsplan socialförvaltningen 2016-2017

5 Förändring i delegationsordning

6 Behov av boende enligt LSS och boende enligt SoL tillhörande socialpsykiatrin

7 Överenskommelse med intraprenad Ljungsätra

9 Ändring av personuppgiftsombud för socialnämnden i Ljungby

10 Genomgång av utvalda delegationsbeslut, sekretess

11 Information om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor för Älmhult, Ljungby och Markaryd

14 Meddelanden, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden

§40 Svar på medborgarförslag "Förse hemtjänstens och nattpatrullens kläder med reflexer"

§41 Yttrande över policy för måltider

§42 Verksamhetsplan för styrning och uppföljning och verksamhetsplan socialförvaltningen 2016-2017

§43 Förändring i delegationsordning

§44 Behov av boende enligt LSS och boende enligt SoL tillhörande socialpsykiatrin

§45 Överenskommelse med intraprenad Ljungsätra

§46 Finsam-utredningen, remiss

§47 Ändring av personuppgiftsombud för socialnämnden i Ljungby

§48 Informationsärenden