Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-08-24

Sammanträde 2016-08-24

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Lägre ersättning för ensamkommande flyktingbarn

4 Information/diskussion kring återbruksverksamhet på Bredemad

6 Information om lex Sarah anmälningar, sekretess

7 Delegationsbeslut, sekretess

8 Meddelanden, delvis sekretess

9 Utbildning om lokalförsörjning

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (223 kb)

§50 Informationsärenden

§51 Ekonomisk uppföljning samt redovisning av uppfyllelsen av nämndens mål för 2016