Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Ulf Bergner (KB)

3 Utredning efter "Motion om delade turer"

4 Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

6 Information om ett pilotprojekt kring etablering och integration

7 Information om förvaltningens ställningstagande vad gäller barnäktenskap

9 Delegationsbeslut, sekretess

10 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§53 Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Ulf Bergner (KB)

§54 Utredning efter "Motion om delade turer"

§55 Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner och Landsting till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst

§56 Informationsärenden