Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-10-19

Sammanträde 2016-10-19

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Projektering och upphandling byggnation Pumpan 2

5 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt

6 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar

7 Rutiner för utdelning av bidrag till sociala organisationer

8 Rekrytering av en flyktingstrateg som ska finansieras med statliga medel

9 Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län

11 Resultatbalansering och ombudgetering

12 Utbildning om jäv, företräde m.m.

13 Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor under sommaren 2016

14 Redogörelse vägledning/riktlinjer inom äldreomsorgen

16 Delegationsbeslut, sekretess

17 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§58 Fastställande av dagordning

§60 Projektering och upphandling byggnation Pumpan 2

§62 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt

§63 Fördelning av schablonersättning för nyanlända flyktingar

§64 Rutiner för utdelning av bidrag till sociala organisationer

§65 Rekrytering av en flyktingstrateg inriktning ekonomi

§66 Resultatbalansering och ombudgetering

§67 Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län

§68 Medelstilldelning till Markaryds samordningsförbund

§69 Informationsärenden