Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-12-14

Sammanträde 2016-12-14

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Införande av hyresgaranti i Ljungby kommun som ett komplement till sociala hyreskontrakt

3 Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län

4 Gemensam alkoholhandläggning med Markaryd och Älmhult

5 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

6 LOV-ersättning 2017

8 Konsekvenserna av det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga

9 Utbildning, information om HVB Fyren

10 Information om larmpatrullen

11 Återrapportering av enhetsbesök

13 Delegationsbeslut, sekretess

14 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§81 Införande av hyresgaranti i Ljungby kommun som ett komplement till sociala hyreskontrakt

§82 Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län

§83 Gemensam alkoholhandläggning med Markaryd och Älmhult

§84 Utdelning av bidrag till sociala organisationer 2016

§85 Lagen om valfrihetssystem, LOV-ersättning 2017

§86 Ekonomisk uppföljning

§87 Informationsärenden