Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Begäran om uppdrag att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik

4 Möjlighet till samverkan kring hantering av hjälpmedel

5 Redovisning av intern kontroll 2016

7 Gemensam socialjour med Värnamo kommun

9 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

10 Information om inbjudan till ägarsamråd för Samordningsförbundet Värend och Samordningsförbundet Markaryd

11 Synpunkter 2016, delvis sekretess

12 Återrapportering av enhetsbesök

14 Delegationsbeslut, sekretess

15 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§1 Begäran om uppdrag att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik

§2 Möjlighet till samverkan kring hantering av hjälpmedel

§3 Redovisning av intern kontroll 2016

§5 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

§6 Gemensam socialjour med Värnamo kommun

§7 Informationsärenden