Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Yttrande - samråd vindkraftsplan

4 Politiska viljeinriktningar för bostäder/verksamhetslokaler

6 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

7 Patientsäkerhetsberättelse 2016

8 Sammanställning av situationen kring ensamkommande flyktingbarn i Ljungby kommun med förslag om åtgärder

9 Förändringar stödboendet Åvillan

11 Enhetsbesök, återrapportering

12 Delegationsbeslut, sekretess

13 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§23 Yttrande ­ samråd vindkraftsplan

§24 Politiska viljeinriktningar för bostäder/verksamhetslokaler

§25 Ekonomisk uppföljning - handlingsplan

§26 Finsam/Sunnerbo samordningsförbund

§27 Sammanfattning av situationen kring ensamkommande ungdomar i Ljungby kommun med förslag om åtgärder

§28 Patientsäkerhetsberättelse 2016

§29 Informationsärenden