Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-05-31

Sammanträde 2017-05-31

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förslag till reviderat kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

3 "Kvalitet i särskilt boende" - rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

4 Gemensam alkoholhandläggning Ljungby, Markaryd och Älmhult

5 HVB Fyren verksamhetens utformning

6 Åtgärder inom barn- och ungdomsvården avseende brister i utredningsverksamheten

8 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

9 Begäran om retroaktiv ersättning från Gautablick Dagcenter AB samt Sällebråten Gruppbostad AB i Lidhult

10 Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträde till undersköterskor

13 Personalläget inför sommaren

14 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

17 Enhetsbesök, återrapportering

18 Delegationsbeslut, sekretess

19 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden

§38 Fastställande av dagordning

§39 Förslag till reviderat kommunalt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

§40 "Kvalitet i särskilt boende" ­ rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre

§41 HVB Fyren verksamhetens utformning

§42 Gemensam alkoholhandläggning Ljungby, Markaryd och Älmhult

§43 Handlingsplan - status

§44 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

§45 Begäran om retroaktivt ersättning från Gautablick Dagcenter AB samt Sällebråten Gruppbostad AB i Lidhult

§46 Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträde till undersköterskor

§47 Informationsärenden