Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-06-21

Sammanträde 2017-06-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Fastställande av verksamhetsplan 2017-2018

4 Nytt förvaltningsmål kopplat till integration

5 Fördelning av statliga ersättningar från Migrationsverket

6 Åtgärder inom barn- och ungdomsvården avseende brister i utredningsverksamheten

8 Ekonomisk rapport-status 2017

9 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

11 Enhetsbesök, återrapportering

12 Delegationsbeslut, sekretess

13 Meddelanden, delvis sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§49 Nytt förvaltningsmål kopplat till integration

§50 Fastställande av verksamhetsplan 2017-2018

§51 Fördelning av statliga ersättningar från Migrationsverket

§52 Åtgärder inom barn- och ungdomsvården avseende brister i utredningsverksamheten

§53 Informationsärenden