Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-08-23

Sammanträde 2017-08-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Utredning gällande organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten för barn och ungdomar

3 Priser för lunch på daglig verksamhet

5 Slutrapport, Göteborgsprojektet med sex timmars arbetsdag inom kommunal äldreomsorg

6 Projektet Lidhult, återrapportering

7 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

8 Information om daglig verksamhet LSS/VIC (Verksamhet i centrum)

9 Information om handlingsplan för medborgardialog

11 Enhetsbesök, återrapportering

12 Delegationsbeslut, sekretess

13 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§55 Fastställande av dagordning

§56 Utredning gällande organisatorisk hemvist för LSS-verksamheten för barn och ungdomar

§57 Priser för lunch på daglig verksamhet

§58 Förslag till ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans 2017

§59 Uppdrag till socialnämndens arbetsutskott

§61 Informationsärenden