Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-10-18

Sammanträde 2017-10-18

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av handlingsplan/vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg

3 Svar på motion om "åldersbedömningar av så kallade ensamkommande flyktingbarn"

4 Svar på motion om delade receptioner

5 Beslut om utökningen av antal platser på Fyren

7 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

8 Internbudget 2018

10 Rapport "Hur har det gått för ungdomarna på HVB-hemmet Fyren?"

12 Rapport Äldrehälsa Kronoberg

13 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

15 Enhetsbesök, återrapportering

16 Delegationsbeslut, sekretess

17 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (231 kb)

§69 Fastställande av dagordning

§70 Revidering av handlingsplan/vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg

§71 Svar på motion om "åldersbedömningar av så kallade "ensamkommande flyktingbarn"

§72 Svar på motion om delade receptioner

§73 Beslut om utökning av antal platser på Fyren

§74 Avtalsuppföljning LOV 2017

§75 Revidering av förfrågningsunderlag LOV

§76 Avgifter hemsjukvården

§77 Budget 2018 Detaljbudget 2018 och förvaltningsmål

§78 Informationsärenden

§79 Mottagandet av ensamkommande barn och unga ­ nuläge