Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-12-13

Sammanträde 2017-12-13

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna vid möten i socialnämnden

3 Rätt till heltid

5 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

6 Information om Skottlandsmodellen

7 Information om Personligt Ombud Kronoberg

9 Enhetsbesök, återrapportering

10 Delegationsbeslut, sekretess

11 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§91 Fastställande av dagordning

§92 Uppdrag till förvaltningschefen angående Astradskolan

§93 Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna vid möten i socialnämnden Dnr Ks 2017/0269.700

§95 Informationsärenden

§96 Nämndinitiativ från Doris Nickel (SD)