Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Äskande från föreningen Goda krafter

3 Svar på motion om fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

4 Bokslut 2017

5 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

6 Information om demenssköterska och hennes uppdrag

7 Information om projektet Äldrehälsa Kronoberg

8 Information från brottsförebyggande rådet

10 Enhetsbesök, återrapportering

11 Delegationsbeslut, sekretess

12 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§11 Fastställande av dagordning

§12 Äskande från föreningen Goda krafter

§13 Svar på motion om fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

§14 Svar till revisorer Ljungby kommun

§16 Informationsärenden