Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-05-30

Sammanträde 2018-05-30

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förslag till organisation och utnämning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

3 Förslag på nya riktlinjer för förmedlingsmedel

4 Förslag på tillsynsplan enligt alkohollagen

5 Utdelning av bidrag till sociala organisationer

7 Inriktningsbeslut för vidare arbete med Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län (Skottlandsmodellen)

8 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § punkt 2 LSS

9 Svar på motion från Alternativet avseende utbildning i bättre bemötande eller etik och moral

10 Ekonomisk rapport/handlingsplan

12 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

13 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

15 Inbjudan till socialnämnden från Gautablick dagcenter AB och Sällebråtens gruppbostäder AB

18 Delegationsbeslut, sekretess

19 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§38 Fastställande av dagordning

§39 Palliativt centrum i Kronobergs län

§40 Inriktningsbeslut för vidare arbete med Barnens bästa gäller! ­ i Kronobergs län (Skottlandsmodellen)

§41 Beställning särskilt boende kombinerat med trygghetsboende

§42 Förslag till organisation och utnämning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

§43 Förslag på ny riktlinje för förmedlingsmedel

§44 Förslag på tillsynsplan enligt alkohollagen juli 2018-juni 2020

§45 Utdelning av bidrag till sociala organisationer för 2018

§46 Svar på motion från Alternativet avseende utbildning i bättre bemötande eller etik och moral

§47 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § punkt 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§48 Informationsärenden