Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Riktlinjer för alkoholservering

3 Ekonomiskt bistånd till personer som söker bistånd och har ansökt om uppehållstillstånd med hänvisning till nya gymnasielagen

4 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikappsorganisationer för 2018

5 Delårsbokslut med handlingsplan 2018

6 Information med anledning av en insändare om kommunal åldringsvård publicerad i Smålänningen den 13 augusti

7 Information - Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

8 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

9 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

13 Delegationsbeslut, sekretess

14 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden

§57 Fastställande av dagordning

§58 Riktlinjer för alkoholservering

§59 Ekonomiskt bistånd till personer som söker bistånd och har ansökt om uppehållstillstånd med hänvisning till nya gymnasielagen

§60 Delårsbokslut med handlingsplan 2018

§61 Informationsärenden

§62 Utdelning av föreningsbidrag till pensionärs- och handikappsorganisationer