Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-09-26

Sammanträde 2018-09-26

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt enligt LVU

3 Antalet platser i särskilt boende

6 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

7 Information om revidering av handlingsplanerna Vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg och Vägledning för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende i Ljungby kommun

10 Delegationsbeslut, sekretess

11 Meddelanden, delvis sekretess

12 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§63 Fastställande av dagordning

§64 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§65 Antalet platser i särskilt boende ­ behov av tillfällig utökning

§66 Informationsärenden