Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-10-17

Sammanträde 2018-10-17

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

5 Revidering av handlingsplanerna Vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg och Vägledning för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende i Ljungby kommun.

6 Antalet platser i särskilt boende - behov av tillfällig utökning

7 Organisatorisk placering av arbetsmarknadsenheten

9 Studiebesök på Ljungsjövägen kl. 13.00-14.00

10 Information om OF - daglig verksamhet, Återbrukshus och Fritidsbanken

11 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

12 Systematisk uppföljning av ärenden inom IFO

15 Delegationsbeslut, sekretess

17 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§68 Fastsställande av dagordning

§69 Avtalsuppföljning LOV 2018

§70 Revidering av handlingsplanerna Vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg och Vägledning för verkställighet inom hemtjänst och särskilda boende i Ljungby kommun

§71 Antalet platser i särskilt boende ­ behov av tillfällig utökning

§72 Organisatorisk placering av arbetsmarknadsenheten

§73 Informationsärenden