Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-11-28

Sammanträde 2018-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

6 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt

7 Samverkan i vård och omsorg för patienter med trakeostomi i

9 Revidering av socialnämndens reglemente

11 Tillståndsplikt för LOV-företag

12 Statistik över LVU relaterade beslut i Ljungby kommun

13 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

16 Information från brottsförebyggande rådet

17 Information, klagomål/individärende, sekretess

18 Delegationsbeslut, sekretess

20 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§75 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§76 Detaljbudget och mål 2019

§77 Intraprenad Ljungsätra

§80 Samverkan i vård och omsorg för patienter med trakeostomi i Kronobergs län

§81 Sammanträdesdagar 2019

§82 Socialnämndens reglemente

§83 Informationsärenden