Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-02-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

3 Instruktion för socialnämndens arbetsutskott

5 Planering särskilt boendeplatser

6 Kompletterande modell gällande sommarrekrytering, bonus för vissa sommarvikarier 2019

7 Kontaktpolitiker 2019-2022

8 Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019

10 Information om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

11 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

12 Information om Ljungby kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda

13 Undersköterskeutbildning, återrapportering av uppdrag från socialnämnden

14 Information om TES planering

16 Delegationsbeslut, sekretess

18 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§14 Fastställande av dagordning

§15 Instruktion för socialnämndens arbetsutskott

§17 Planering särskilt boendeplatser

§18 Kontaktpolitiker 2019-2022

§19 Informationsärenden