Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-09-13

Sammanträde 2017-09-13

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Hjortsbergsskolan, förnyat beslut om upphandling. (Beslut i TN)

3 Projektet Klimatsmart mat. (Information)

4 Budgetuppföljning till och med juni 2017. Prognos. (Information)

5 Uppföljning av mål. (Information)

6 Ombyggnation av E4an. (Information)

7 Upphandling av moduler för förskoleverksamhet vid Donationsgatans och Björkstigens förskolor. (Beslut i TN)

8 Fjärrvärmeanslutning i Lagan. Beslut om upphandling. (Beslut i TN)

9 Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder vid Harabergsgatans förskola. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

10 Handlingsplan för medborgardialog. (Information)

11 Cykla i gröna Kronoberg. Remiss och yttrande. (Information)

12 Omfördelning av investeringsbudget avseende byggnad för optisk sorteringsanläggning. (Beslut i KS)

13 Genomförandeavtal avseende byggnation av cykelväg under väg 25. (Beslut i TN)

14 Stadgeändring avseende BRF Ljungbyhus nr 7. (Beslut i KS)

15 Anmälan om beslut fattade på delegation.

16 Tekniska nämnden informerar.

19 Studiebesök; Sjösanering i Dörarp. (Information)

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden