Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-01-20

Sammanträde 2015-01-20

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Delegeringsordning för tekniska nämnden.

4 Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola. Svar på medborgarförslag.

5 Gör en belyst slinga/cykelväg mellan Storgatan och idrottsplatsen i Ryssby. Svar på medborgarförslag.

6 Val av arbetsutskott, 5 ledamöter och 5 ersättare.

8 Val av ledamot och ersättare till brottsförebyggande rådet.

9 Val av ledamot, ersättare och tjänsteman till tillgänglighetsrådet.

10 Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsrådet.

11 Val av ansvarig för bevakning av barnens rätt enligt barnkonventionen.

12 Val av ombud till Föreningen Ljungby Koloniträdgårdar.

13 Kommunalt partnerskap med Tlokwe, Sydafrika.

14 Omdisponering av investeringsmedel, från fordon till andningsskydd.

15 Södra Ljungkullen 5 och 6.

16 Mattransporter, nytt avtal.

17 Återkoppling av räkning för tunga fordon i centrum.

19 Övergripande information om tekniska förvaltningen.

Ordförande Karl-Gustav Sundgren Kallelse 1(2) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Delegeringsordning för tekniska nämnden.

§3 Avtal avseende Truckhallen.

§4 Permanenta hastighetsbegränsande åtgärder utanför Harabergsgatans förskola. Svar på medborgarförslag.

§5 Gör en belyst slinga/cykelväg mellan Storgatan och idrottsplatsen i Ryssby. Svar på medborgarförslag.

§6 Val av arbetsutskott, 5 ledamöter och 5 ersättare.

§7 Val av personuppgiftsombud.

§8 Val av ledamot och ersättare till brottsförebyggande rådet.

§9 Val av ledamot, ersättare och tjänsteman till tillgänglighetsrådet.

§10 Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsrådet.

§11 Val av ansvarig för bevakning av barnens rätt enligt barnkonventionen.

§12 Val av ombud till Föreningen Ljungby Koloniträdgårdar.

§13 Kommunalt partnerskap med Tlokwe, Sydafrika.

§14 Omdisponering av investeringsmedel, från fordon till andningsskydd.

§15 Södra Ljungkullen 5 och 6.

§16 Mattransporter, nytt avtal.

§17 Återkoppling av räkning för tunga fordon i centrum.

§19 Övergripande information om tekniska förvaltningen.