Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Bokslut 2014 (resultat, verksamhetsberättelse).

3 Tilläggsanslag investeringar 2015.

5 Interna kontroller utförda 2014.

6 Internkontrollplan 2015.

7 Detaljplaneläggning i Bolmstad hamn.

8 Mål för tekniska nämnden 2015.

9 Redovisning av näringsriktiga måltider.

10 Redovisning av delegeringsbeslut.

13 Kostverksamhet, Sunnerbogymnasiet.

14 Utbildning, läsplattor.

(Inför utbildningen behöver plattans batteri laddas. Du behöver också starta den och göra grundinställningar, dvs välja språk och liknande, om det inte är förinställt. Utbildningen är frivillig och utformad för ovana användare.) Ordförande Karl-Gustaf Sundgren Kallelse 1(1) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Bokslut 2014 (resultat, verksamhetsberättelse).

§3 Tilläggsanslag investeringar 2015.

§4 Resultatbalansering 2015.

§5 Interna kontroller utförda 2014.

§7 Detaljplaneläggning i Bolmstad hamn.

§8 Mål för tekniska nämnden 2015.

§9 Redovisning av näringsriktiga måltider.

§10 Redovisning av delegeringsbeslut.

§13 Kostverksamhet, Sunnerbogymnasiet.

§14 Utbildning, läsplattor.