Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Vattenförvaltning Södra Östersjön och Västerhavet. Beslut om yttrande.

3 Ge möjlighet till alla äldre att under vintertid använda träningsredskapen inne på Åsikten. Svar på medborgarförslag.

4 Ombudgetering investeringsbudget till tvätthall.

5 Räddsam Kronoberg - samarbete mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län.

9 Förfrågan om tillagningskök på Lasarettsgatans förskola.

10 Utbildning; grundskolans mat.

13 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren Kallelse 1(2) Tekniska nämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Vattenförvaltning Södra Östersjön och Västerhavet. Beslut om yttrande.

§3 Ge möjlighet till alla äldre att under vintertid använda träningsredskapen inne på Åsikten. Svar på medborgarförslag.

§4 Ombudgetering investeringsbudget till tvätthall.

§5 Räddsam Kronoberg - samarbete mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län.

§9 Förfrågan om tillagningskök på Lasarettsgatans förskola.

§10 Utbildning; grundskolans mat.