Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-09-06

Sammanträde 2016-09-06

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Restaurang Åsikten, Återrapport. - Urban Cederqvist, Mariana Axelsson (Information)

3 Policy för måltider. - Mariana Axelsson (Beslut i KF)

4 Budgetuppföljning till och med juni 2016. Prognos 2016. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna (Information)

5 Branden i Fettje mosse. Redovisning av insats och kostnader. - Micael Holmstrand, Carl Håkansson (Information)

6 Parkeringar vid Stora Torg, utanför Tellushuset. Revidering av beslut. - Maritha Davidsson (Beslut i TN)

7 Fiberutbyggnad, statusuppdatering. - Maritha Davidsson, Per-Olov Almqvist, Ann-Kristin Bondeson, Pia Davidsson (Information)

8 Verksamhetsplan för strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Svar på remiss. - Ebba Lejeby, Sylve Wiik (Beslut i TN)

9 Anmälan om beslut fattade på delegation.

10 Tekniska nämnden informerar.

12 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren Kallelse 1(1) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Restaurang Åsikten, Återrapport. - Urban Cederqvist, Mariana Axelsson (Information)

§3 Policy för måltider. - Mariana Axelsson (Beslut i KF)

§4 Budgetuppföljning till och med juni 2016. Prognos 2016. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna (Information)

§5 Branden i Fettje mosse. Redovisning av insats och kostnader. - Micael Holmstrand, Carl Håkansson (Information)

§6 Parkeringar vid Stora Torg, utanför Tellushuset. Revidering av beslut. - Maritha Davidsson (Beslut i TN)

§7 Fiberutbyggnad, statusuppdatering. - Maritha Davidsson, Per-Olov Almqvist, Ann-Kristin Bondeson, Pia Davidsson (Information)

§8 Verksamhetsplan för strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Svar på remiss. - Ebba Lejeby, Sylve Wiik (Beslut i TN)

§9 Anmälan om beslut fattade på delegation.

§10 Tekniska nämnden informerar.