Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-11-07

Sammanträde 2016-11-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

2 Lokal trafikföreskrift Stora Torget. (Beslut i TN)

3 Överklagan av lokal trafikföreskrift vid Kullerbyttans förskola i Lagan. (Information)

4 Adventspynta i Ryssby. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

5 Parkeringsförbud på Harabergsgatan. Svar på medborgarförslag. - (Beslut i TN)

6 Hantering av särskilt driftbidrag 2016-2017. (Beslut i TN)

7 Verksamhetsberättelse och förvaltningsmål för kommande år. - (Beslut i TN)

8 Budget; prognos och uppföljning. (Information)

9 Upphandling av renhållningsentreprenör för 2018-2023. (Beslut i TN. Beslutsunderlag publiceras på extranätet redagen den 4 november.)

10 Statusuppdatering kring optisk sorteringsanläggning. (Information)

11 Kompletterande avtal med Arenabolaget. (Beslut i TN)

12 Åtgärdsprogram för budget i balans. (Information)

13 Sammanträdesdagar 2017, tekniska nämnden och dess arbetsutskott. (Beslut i TN)

14 Val av ledamot och suppleant i Räddsam Kronobergs styrelse. (Beslut i TN)

15 Anmälan om beslut fattade på delegation.

16 Tekniska nämnden informerar.

17 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Lokal trafikföreskrift Stora Torget. (Beslut i TN)

§3 Överklagan av lokal trafikföreskrift vid Kullerbyttans förskola i Lagan. (Information)

§4 Adventspynta i Ryssby. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

§5 Parkeringsförbud på Harabergsgatan. Svar på medborgarförslag. - (Beslut i TN)

§6 Hantering av särskilt driftbidrag 2016-2017. (Beslut i TN)

§7 Verksamhetsberättelse och förvaltningsmål för kommande år. - (Beslut i TN)

§8 Budget; prognos och uppföljning. (Information)

§9 Upphandling av renhållningsentreprenör för 2018-2023. (Beslut i TN. Beslutsunderlag publiceras på extranätet redagen den 4 november.)

§10 Statusuppdatering kring optisk sorteringsanläggning. (Information)

§11 Kompletterande avtal med Arenabolaget. (Beslut i TN)

§12 Åtgärdsprogram för budget i balans. (Information)

§13 Sammanträdesdagar 2017, tekniska nämnden och dess arbetsutskott. (Beslut i TN)

§14 Val av ledamot och suppleant i Räddsam Kronobergs styrelse. (Beslut i TN)

§15 Anmälan om beslut fattade på delegation.

§16 Tekniska nämnden informerar.