Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-11-29

Sammanträde 2016-11-29

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Intraprenadavtal restaurang Åsikten, förlängning. (Beslut i TN)

4 Gör iordning en fotbollsplan vid Astradskolan. Svar på motion. (Beslut i KF)

5 Anmodan för upphandling av LSS-boendet Pumpan 2. (Beslut i TN)

6 Policy, verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning. Svar på remiss. (Beslut i TN)

7 Upphandling av renhållningsentreprenör åren 2018-2023. (Beslut i TN)

8 Återbrukshus på Bredemad, beslut om steg 2. (Beslut i TN)

9 Ansökan om tillfälligt sänkt hastighetsbegränsning och omkörningsförbud för tunga fordon på väg E4 vid Bergaåsens vattenskyddsområde. (Information om yttrande)

10 Statusuppdatering bostadsområdet Björket. (Information)

11 Angående trafiksituationen i Ljungby centrum, Vilse i pannkakan. Svar på motion. (Beslut i KF)

12 Smalna av Märta Ljungbergsvägen vid lasarettet och Hotell Linnéa. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

13 Passage av väg 25 och utbyggnad av cykelväg mot Sickinge. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

14 Använd kotunnel och anslut till Sickinge. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

15 Anslut ko-tunnel till Sickingekorset. Svar på e-förslag. (Beslut i TN)

16 Lekplats i centrala Ljungby. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

17 Färdigställ cykelvägen förbi Tutaryd på andra sidan vägen. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

18 Begäran om uppsägning av avtal mellan Ljungby kommun och kabel-TV-föreningen Domherren. (Beslut i TN)

19 Studiebesök på Lagavallen.

20 Tekniska nämnden informerar.

21 Anmälan om beslut fattade på delegation.

23 Övriga ärenden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden