Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-01-17

Sammanträde 2017-01-17

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Lokal trafikföreskrift P-plats för rörelsehindrade östra torget. (Beslut i TN)

3 Lokal trafikföreskrift pendlarparkering vi bussterminalen. (Beslut i TN)

4 Överklagan om lokal trafikföreskrift på Storgatan i Lagan. (Beslut i TN.)

5 Verksamhetsberättelse 2016, förutom resultat. (Information)

6 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. (Information.)

7 Redovisning av interna kontroller utförda 2016. (Beslut i TN)

8 Redovisning av näringsriktiga måltider. (Information)

9 Janssons ängar. Svar på motion. (Beslut i KF)

10 Trygga cykelvägar. Svar på motion. (Beslut i KF)

11 Utredning av torghandeln. Framtida plats. (Beslut)

12 Fallpreventionsarbete, samarbete mellan räddningstjänst och socialförvaltning. (Beslut i TN)

13 Förändring av Strömsnäsväg vid väg 25. (beslut i TN)

14 Tillgänglighetsanpassning Kungsgatan 3B och 5. (beslut i TN)

15 Efterlevnad av TA-planer, utdömande av sanktionsavgifter. (Beslut i TN)

16 Sjukfrånvaro, redovisning. (Information)

17 Anmälan om beslut fattade på delegation.

18 Tekniska nämnden informerar.

19 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Lokal trafikföreskrift P-plats för rörelsehindrade östra torget. (Beslut i TN)

§3 Lokal trafikföreskrift pendlarparkering vi bussterminalen. (Beslut i TN)

§4 Överklagan om lokal trafikföreskrift på Storgatan i Lagan. (Beslut i TN.)

§5 Verksamhetsberättelse 2016, förutom resultat. (Information)

§6 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. (Information.)

§7 Redovisning av interna kontroller utförda 2016. (Beslut i TN)

§8 Redovisning av näringsriktiga måltider. (Information)

§9 Janssons ängar. Svar på motion. (Beslut i KF)

§10 Trygga cykelvägar. Svar på motion. (Beslut i KF)

§11 Utredning av torghandeln. Framtida plats. (Beslut)

§12 Fallpreventionsarbete, samarbete mellan räddningstjänst och socialförvaltning. (Beslut i TN)

§13 Förändring av Strömsnäsväg vid väg 25. (beslut i TN)

§14 Tillgänglighetsanpassning Kungsgatan 3B och 5. (beslut i TN)

§15 Efterlevnad av TA-planer, utdömande av sanktionsavgifter. (Beslut i TN)

§16 Sjukfrånvaro, redovisning. (Information)

§17 Anmälan om beslut fattade på delegation.

§18 Tekniska nämnden informerar.