Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-02-15

Sammanträde 2017-02-15

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Bokslut 2016. Resultat och verksamhetsberättelse.

3 Tekniska förvaltningens förvaltningsmål till det övergripande integrationsmålet.

4 Bostadsförsörjningsprogram, svar på remiss

5 Lokala trafikföreskrifter om parkering på Fjällgatan i Ljungby.

6 Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Storgatan, Tallgatan och Torggatan i Lidhult.

7 Verksamhetsplan för upphandling av fordon.

9 Anmälan om beslut fattade på delegation.

10 Tekniska nämnden informerar.

12 Övriga ärenden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(1) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§1 Fastställande av dagordning

§2 Bokslut 2016. Resultat och verksamhetsberättelse.

§2 Bokslut 2016. Resultat och verksamhetsberättelse.

§3 Tekniska förvaltningens förvaltningsmål till det övergripande integrationsmålet.

§3 Tekniska förvaltningens förvaltningsmål till det övergripande integrationsmålet.

§4 Bostadsförsörjningsprogram, svar på remiss

§4 Bostadsförsörjningsprogram, svar på remiss

§5 Lokala trafikföreskrifter om parkering på Fjällgatan i Ljungby.

§5 Lokala trafikföreskrifter om parkering på Fjällgatan i Ljungby.

§6 Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Storgatan, Tallgatan och Torggatan i Lidhult.

§6 Lokala trafikföreskrifter om hastighet på Storgatan, Tallgatan och Torggatan i Lidhult.

§7 Verksamhetsplan för upphandling av fordon.

§7 Verksamhetsplan för upphandling av fordon.

§9 Anmälan om beslut fattade på delegation.

§9 Anmälan om beslut fattade på delegation.

§10 Tekniska nämnden informerar.

§10 Tekniska nämnden informerar.