Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-04-18

Sammanträde 2017-04-18

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Avstämning Restaurang Åsikten. (Information)

3 Kostavdelningens verksamhetssystem Mashie. (Information)

4 Internkontrollplan 2017. (Beslut i TN)

5 Anmodan till hyrande förvaltningar att initiera investeringsprocess för brådskande lokalfrågor. (Beslut i TN)

6 Fördelning av resultatbalanserade medel 2017. (Beslut i KF)

7 Övergripande mål 2018, tekniska förvaltningen. (Beslut i KF)

8 Behovsanalys tekniska förvaltningen 2018 och framåt. (Beslut i KF)

9 Investeringsplan 2018 och framåt. (Beslut i KF)

10 Prövning av vitesföreläggande vid försäljning av bostadsfastigheten Domarringen 8. (Beslut i TN)

11 Översyn och justering av hastigheter. Svar på motion. (Beslut i KF)

12 Verksamhetsplan för trafiksäkerhet. (Beslut i TN)

13 Anmälan om beslut fattade på delegation.

14 Tekniska nämnden informerar.

16 Övriga ärenden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden